Vânzări în licitație

BT

Ce sunt vânzările în
licitație?

Valorificarea bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul debitorilor, valorificare care se desfășoară prin intermediul executorului judec[toresc, sub incidența Codului de Procedură Civilă.

Cui se adresează

În cadrul licitațiilor, desfășurate în procedura de executare, poate orice persoana fizică sau juridică care își manifestă interesul pentru bunurile supuse valorificării, în afara debitorului care nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane interpuse.

Acte necesare

Persoane fizice

  • mDovada depunerii cauțiunii în contul specificat de către executor de 10% din prețul de pornire al licitației
  • mC.I/B.I în original și copie
  • mOferta scrisă de cumpărare a bunului
  • mProcură autentică în cazul în care potențialul cumpărător este reprezerntat de o altă persoană la ședința de licitație

Persoane juridice

  • mDovada depunerii cauțiunii în contul specificat de către executor de 10% din prețul de pornire al licitației
  • mOferta scrisă de cumpărare a bunului
  • mCopie ca certificatului de înmatriculare a societății comerciale
  • mCertificat constatator de la Registrul Comerțului cu datele firmei și reprezentanții acesteia, din care să rezulte că firma este în funcțiune și nu se află în procedura de insolvență
  • mMandat de participare la licitație, emis de societate
  • mC.I/B.I în original și copie ale reprezentantului firmei care participă la licitație

Cum se desfășoară licitația

Executorul judecătoresc va oferi spre vânzare imobilul prin trei strigări succesive la intervale care permit supralicitări și va porni de la prețul menționat în publicația de vânzare.

În cazul înregistrării unei oferte cu preț mai mare, se va începe de la acest preț.

Ce se întâmplă după licitație
(adjudecare?)

1

Adjudecatarul imobilului are obligația să plătească prețul imobilului în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării (licitației), ținîandu-se seama de cauțiunea depusă.

În situația în care adjudecatarul nu plătește prețul în termenul prevăzut de 30 de zile, imobilul se va scoate din nou la vânzare în contul adjudecatarului, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitație și o eventuală diferență de preț.

2

După plata integrală a prețului, executorul judecătoresc va intocmi actul de adjudecare.

Un exemplar se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate și pentru a fi înscris în cartea functiară.

Prin actul de adjudecare, proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar.

De la data întăbulării imobilului rămâne liber orice ipoteci sau alte sarcini.