Insolvențe

În cadrul demersurilor de valorificare desfășurate în procedura de insolvență poate participa orice persoană fizică sau juridică care își manifestă interesul pentru bunurile supuse valorificării prin depunerea la administratorul judiciar a unei oferte de cumpărare sau prin participarea la licitații publice, caz în care va achiziționa caietul de sarcini și va depune cauțiunea.

Alege localitatea

Alege categorie

109 de anunțuri disponibile