Vânzări amiabile

BT

Ce sunt vânzările amiabile?

Valorificarea bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul debitorilor, cu acordul debitorului (proprietarul) și al creditorului, printr-o procedură de achiziție simplificată în care nu se aplică procedurile de executare silită și nu este necesară plata unei cauțiuni

Cui se adresează

Vânzare amiabilă se poate face către orice persoană fizică sau juridică, în afara debitorului, care își manifestă interesul pentru bunurile supuse valorificării ărin depunerea unei oferte de cumpărare, oferta trebuie supusă aprobării ambelor părți (debitor sau creditor).

Acte necesare

  • mOferta de cumpărare transmisă ambelor părți (creditor și debitor)
  • mDocumentele solicitate de către notar pentru perfectarea tranzacției