Insolvențe

BT

Ce sunt vânzările în procedura insolvenței?

Valorificarea bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul unei societăți aflată sub incidența legii insolvenței, valorificare care se desfășoară prin intermediul lichidatorului, în baza unei strategii de valorificare aprobate de către creditori.

Cui se adresează

În cadrul demersurilor de valorificare desfășurate în procedura de insolvență poate participa orice persoană fizică sau juridică care își manifestă interesul pentru bunurile supuse valorificării prin depunerea la administratorul judiciar a unei oferte de cumpărare sau prin participarea la licitații publice, caz în care va achizișiona caietul de sarcini și va depune cauțiunea.

Acte necesare

Participanții la licitații publice desfășurate în cadrul procedurii de insolvență trebuie să îndeplinească condițiile menționate în publicațiile de vânzare respectiv în caietele de sarcini, aferente valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarelor.

Pași de urmat în vederea achiziției

 1 Depunerea unei oferte la lichidator  n

Oferta va face obiectul aprobării creditorilor, respectiv participarea la licitațiile publice organizate de către lichidator.

 2 Achiziția caietului de sarcini  n

Achiziția caietului de sarcini în vederea participării la licitație

Caietul de sarcini cuprinde atât regulamentul de desfășurare a licitației cât și termenul de achitare a unei cauțiuni, care este în general în cuantum de 10% din prețul de pornire a licitațiilor. Aceasta se plătește în contul indicat de practicianul în insolvență.
Caietul de sarcini se achiziționează de la sediul practicianului în insolvență care gestioneaza procedura de insolvență a societății în patrimoniul căreia se regăsește bunul supus valorificării.