11 parcele de teren extravilan in Santandrei, jud. HD

Descriere

Teren extravilan pasune cu suprafata totala de 5.785 mp, compus din 11 parcele cu urmatoarele suprafete:

-  C.F. nr. 62988 cu suprafata de 954 mp;

-  C.F. nr. 62995 cu suprafata de 513 mp

- C.F. nr. 62994 cu suprafata de 467 mp

- C.F. nr. 60889 cu suprafata de 530 mp

- C.F. nr. 62990 cu suprafata de 450 mp

-C.F. nr. 62993 cu suprafata de 500 mp

- C.F. nr. 62992 cu suprafata de 450 mp

- C.F. nr. 60888 cu suprafata de 534 mp

- C.F. nr. 62991 cu suprafata de 480 mp

- C.F. nr. 62996 cu suprafata de 450 mp

- C.F. nr. 60887 cu suprafata de 459 mp

Terenurile sunt situate in extravilanul localitatii Santandrei, componenta a orasului Simeria, in vecinatatea unei zone preponderent rezidentiale. In zona re regasesc cladiri de locuinte unifamiliale. Accesul se face din drum public asfaltat iar parcelelel au acces la drum privat cu drept de servitute. Utilitatile (curent, apa, canalizare, gaz) sunt in imediata apropiere la strada asfaltata.

Acte necesare

Persoane fizice n

 • mDovada depunerii cauțiunii, în contul specificat de catre executor, de 10% din prețul de pornire al licitației*
 • mC.I/B.I în original și copie
 • mOferta scrisă de cumpărare a bunului
 • mProcura autentică în cazul în care potențialul cumpărător este reprezentat de o altă persoană la sedința de licitație

*În cazul necâștigării licitației, cauțiunea depusă se restituie la cerere.

Persoane juridice n

 • mDovada depunerii cauțiunii, în contul specificat de catre executor, de 10% din prețul de pornire al licitației*
 • mOferta scrisă de cumpărare a bunului
 • mCopie a certificatului de înmatriculare a societății comerciale
 • mCertificat constatator de la Registrul Comerțului cu datele firmei și reprezentanții acesteia, din care să rezulte că firma este în funcțiune și nu se află în procedura de insolvență
 • mMandat de participare la licitație, emis de societate
 • mC.I/B.I în original și copie ale reprezentantului firmei care participă la licitație

*În cazul necâștigării licitației, cauțiunea depusă se restituie la cerere.

Cum se desfășoară licitația

Executorul judecătoresc va oferi spre vânzare imobilul prin trei strigări succesive la intervale care permit supralicitări și va porni de la prețul menționat în publicația de vânzare.

În cazul înregistrării unei oferte cu preț mai mare, se va începe de la acest preț.

Ce se întamplă după licitație (adjudecare)?

 1 Plata la termen  n

Adjudecatarul imobilului are obligația să plătească preţul imobilului în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării (licitatiei), ţinându-se seama de cauţiunea depusă

În situația în care adjudecatarul nu plătește preţul în termenul prevăzut de 30 de zile, imobilul se va scoate din nou la vânzare în contul adjudecatarului, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi o eventuala diferenţă de preţ.

 2 Întocmirea actelor  n

După plata integrală a prețului, executorul judecătoresc va întocmi actul de adjudecare

Un exemplar se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate și pentru a fi înscris în cartea funciară.
Prin actul de adjudecare, proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar.
De la data intabulării imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini.

Detalii

 • 40.000 €
 • Santandrei FN
 • Licitație În curs de stabilire

Poți folosi formularul de mai jos pentru a transmite o ofertă de cumpărare sau pentru a afla mai multe informații

Acest site este protejat de reCAPTCHA conform Google Privacy Policy & Terms of Service.