Vanzari in Licitatie din Executari Silite - Teleorman

Aranjare dupa:
Locatie: Municipiul Alexandria, strada 1 Mai, jud.Teleorman, Alexandria, Teleorman

Pret:

18,000

Locatie: Peretu, Jud.Teleorman, Peretu, Teleorman

Pret:

22,300

Locatie: str Av. Alexandru Colfescu , Alexandria Alexandria Teleorman, Alexandria, Teleorman

Pret:

619,226

Locatie: Comuna Poeni, Str Gheorghe Radulescu, Judetul Teleorman Poeni Teleorman, Poeni, Teleorman

Pret:

57,075

Locatie: Comuna Branceni, Jud.Teleorman, Branceni, Teleorman

Pret:

137,144

Locatie: Mun. Alexandria , Libertatii, jud Teleorman , Alexandria, Teleorman

Pret:

438,525

Locatie: Alexandria, Str. 1 Mai, Alexandria Teleorman, Alexandria, Teleorman

Pret:

17,500