Apartament 2 camere, Calea Bucurestilor, loc. Otopeni, jud. Ilfov

Descriere

Proprietatea imobiliara situata in Calea Bucurestilor, loc. Otopeni, jud. Ilfov compusa din: apartament cu 2 camere si dependinte in suprafata utila de 54,04 mp, balcon 4,93 mp, suprafata utila totala de 58,97 mp impreuna cu cota indiviza din partile si dependintele comune si cota indiviza de teren aferent de 21,75 mp.

Imobilul se afla pe raza loc. Otopeni, zona centrala.

Zona de amplasare se caracterizeaza prin constructii tip vile P-P+2E si blocuri de locuinte colective cu regim de inaltime P+3/4E.

Artere principale: Calea Bucurestilor, str. 23 August.

Zona de amplasare este mixta: rezidentiala si comerciala pe artelele principale si rezidentiala pe cele secundare.

În zona se afla: unitati comerciale, unitati de învatamânt, institutii de cult, sedii de banci.

Ambient – trafic intens.

Acte necesare

Persoane fizice n

 • mDovada depunerii cauțiunii, în contul specificat de catre executor, de 10% din prețul de pornire al licitației*
 • mC.I/B.I în original și copie
 • mOferta scrisă de cumpărare a bunului
 • mProcura autentică în cazul în care potențialul cumpărător este reprezentat de o altă persoană la sedința de licitație

*În cazul necâștigării licitației, cauțiunea depusă se restituie la cerere.

Persoane juridice n

 • mDovada depunerii cauțiunii, în contul specificat de catre executor, de 10% din prețul de pornire al licitației*
 • mOferta scrisă de cumpărare a bunului
 • mCopie a certificatului de înmatriculare a societății comerciale
 • mCertificat constatator de la Registrul Comerțului cu datele firmei și reprezentanții acesteia, din care să rezulte că firma este în funcțiune și nu se află în procedura de insolvență
 • mMandat de participare la licitație, emis de societate
 • mC.I/B.I în original și copie ale reprezentantului firmei care participă la licitație

*În cazul necâștigării licitației, cauțiunea depusă se restituie la cerere.

Cum se desfășoară licitația

Executorul judecătoresc va oferi spre vânzare imobilul prin trei strigări succesive la intervale care permit supralicitări și va porni de la prețul menționat în publicația de vânzare.

În cazul înregistrării unei oferte cu preț mai mare, se va începe de la acest preț.

Ce se întamplă după licitație (adjudecare)?

 1 Plata la termen  n

Adjudecatarul imobilului are obligația să plătească preţul imobilului în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării (licitatiei), ţinându-se seama de cauţiunea depusă

În situația în care adjudecatarul nu plătește preţul în termenul prevăzut de 30 de zile, imobilul se va scoate din nou la vânzare în contul adjudecatarului, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi o eventuala diferenţă de preţ.

 2 Întocmirea actelor  n

După plata integrală a prețului, executorul judecătoresc va întocmi actul de adjudecare

Un exemplar se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate și pentru a fi înscris în cartea funciară.
Prin actul de adjudecare, proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar.
De la data intabulării imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini.

Detalii

 • 373.238 lei
 • Otopeni Calea Bucurestilor, loc. Otopeni, jud. Ilfov
 • Licitație 14.05.2024, ora 13:00

Poți folosi formularul de mai jos pentru a transmite o ofertă de cumpărare sau pentru a afla mai multe informații

Acest site este protejat de reCAPTCHA conform Google Privacy Policy & Terms of Service.